Інтерес до навчання читанню потрібно викликати способом спонукання самої дитини працювати творчо, логічно, а головне – самостійно.
Пропонований посібник призначено для дітей середнього та старшого дошкільного віку. Збірник завдань має на меті допомогти формуванню у малюка початкових навичок читання й письма, в розвиткові фонематичного слуху, розширити та закріпити знання про звук, слово, склад, речення, уміння розрізняти звуки на слух, їх послідовність у словах різної звукоскладової структури.
У посібнику запропоновані завдання на складання речень за малюнками і схемами, складовий і звуковий аналіз слів, друкування окремих літер, складів слів і невеликих речень. Різноманітні вправи складені з урахуванням вікових особливостей дітей дошкільного віку, поетапного ускладнення завдань. Добірка віршів та чистомовок, невеликих творів усної народної творчості та авторських оповідань допоможе дітям краще засвоїти матеріал, поповнити словник, розвинути мовлення.

« »